Vårdvägen från remiss till fetmaoperation inom HUS område

Resan från övervägandet av operation till operationsdagen kan ta upp till flera år, eftersom den grupp-, individ- eller internetbaserade behandlingen av fetma och patientens reflektioner över förändringen samt behandlingsprocesserna hos en läkare i inremedicin eller endokrinolog tar sin egen tid.

Det tar ungefär två till tre månader från beslutet om fetmaoperation till själva ingreppet.

På undersidorna kan du se hur vårdvägen från remissen till operationsdagen framskrider i HUS-området.