Digital vårdväg för fetmakirurgi inom HUS område

På undersidorna i det här avsnittet kan du bekanta dig med hur vårdvägen för fetmaoperationspatienter i HUS-området framskrider.

​I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) utförs fetmakirurgiska ingrepp vid Jorvs sjukhus. I den operativa behandlingen av fetma följer HUS social- och hälsovårdsministeriets kriterier för icke-brådskande vård och rekommendationen för God medicinsk praxis inom fetma.

På undersidorna i det här avsnittet kan du bekanta dig med hur vårdvägen för fetmaoperationspatienter i HUS-området framskrider.