Den psykiska hälsan före fetmaoperationen

En fetmaoperation är ett stort beslut som man vanligtvis överväger länge. Att följa instruktionerna samt stödet från vårdpersonalen och andra som genomgått operationen, främjar det psykiska välbefinnandet.

Operationen kan väcka entusiasm och oro

När man överväger en fetmaoperation är den dominerande känslan oftast en känsla av spänning och hopp om bättre hälsa och ökat fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande. Å andra sidan kan det finnas en oro för riskerna i samband med operationen, kroppsförändringarna och anpassningen till ett nytt sätt att äta. En del kanske undrar vilken typ av stöd de kommer att få från andra människor.

I allmänhet är förändringarna efter operationen till största delen positiva. Det är dock bra att vara medveten om att det kan även vara svårt att anpassa sig till positiva och önskade förändringar.

Besvikelse kan till exempel uppstå om vikten inte går ner som förväntat eller om viktminskningen inte löser problem på andra områden i livet. Oro för viktökning är också vanligt efter operationen.

Öva på förändringsfärdigheter

Många patienter som ska genomgå en fetmaoperation är vana vid att reglera känslor såsom stress, sorg, ilska och ångest genom att äta. Efter fetmaoperationen behövs nya sätt att hantera och reglera dessa känslor.

För att gå ner i vikt permanent krävs en ny inställning till mat och motion. Efter operationen följer en anpassningsperiod. Förändringen är sällan jämn, det kan uppkomma svackor på vägen och tron kan prövas.

Man kan lära sig förändringsfärdigheter t.ex. i avsnittet om egenvård i Hälsoviktshuset eller med stöd av en kamratgrupp. Det väsentliga är att vid behov söka stöd i ett tidigt skede.

Du hittar anvisningar om hur man kan kontrollera känsloätan​det i t.ex. egenvårdsprogrammet Bli fri från hetsätning i Psykporten.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023