Artikkeli

Utvecklingsarbete

Innehållet och vårdvägarna i Hälsoviktshuset utvecklas ständigt.

Responsen från patienterna och kunderna samt loggarna över användningen av tjänsterna styr den fortsatta utvecklingen.

Coachningsstigen aktiverar patienterna att fundera på och registrera fenomen och upplevelser som är relaterade till deras vardag. Dessa är i sig själva konfidentiell information, men det är ändå något som coachen för hälsosam bantning gör observationer om och lär sig av.

Responsen från vårdpersonalen och coacherna för hälsosam bantning är också värdefull.

Coachens erfarenheter och de idéer som uppkommit tillsammans med patienterna är värdefulla för den fortsatta utvecklingen av programmet.

Vill du ge oss respons?

Kontakta oss via länken nedan.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä