Remiss till specialist för bedömning av fetmabehandling

Vad ska man göra om Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset eller tjänsterna inom primärvården inte verkar vara lämpliga behandlingsalternativ för en patient med betydande fetma?

Om patienten behöver en omfattande bedömning av behandlingen av fetma istället för virtuell coachning, remitterar läkaren patienten som vanligt till en endokrinologisk eller internmedicinsk poliklinik i det egna området.

Behovet av fetmaoperation bedöms inom den specialiserade sjukvården. Den remitterande läkaren kan därför inte direkt skicka en remiss till en fetmaoperation. En konservativ behandling av fetma måste ha genomförts på ett korrekt sätt före bedömningen av fetmaoperationen. Patientens motivation och engagemang för varaktiga livsstilsförändringar är nyckeln till en framgångsrik operativ behandling.

Kriterierna för remittering till den specialiserade sjukvården, den information som ska antecknas på remissen för bedömning av fetmabehandling, kriterierna för fetmaoperationer inom HUS-området och hänvisningen av remisser för bedömning av fetmabehandling inom HUS-området finns nedan.

Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä