Remiss till programmet för hälsosam bantning

Remissanvisningarna är avsedda för läkare som remitterar sina patienter till Programmet för hälsosam bantning. Läkaren som skriver remissen måste säkerställa att patienten uppfyller kriterierna.

Den behandlande läkaren bedömer patientens behov av fetmabehandling och skriver vid behov en remiss till Hälsoviktshuset. En remiss kan göras från vilken vårdenhet som helst i Finland, även utanför HUS-området och från primärvården.

Haitarin otsikkotaso2
Remissanvisningar

I Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset förverkligas livsstilsbehandlingen digitalt med stöd av en egen coach och innebär ingen medicinsk bedömning eller personliga möten.

Det är den remitterande läkarens ansvar att se till att remissvillkoren nedan uppfylls. Remissen flyttar inte över vårdansvaret. Patienten förblir under uppföljning av den remitterande enheten eller den läkare som ansvarar för helhetsbehandlingen och som vid behov gör de eventuella ändringarna i medicineringen som viktminskningen förutsätter.

Den remitterande läkaren bör ta eventuella regionala remissanvisningar om BMI-gränserna i beaktande.

HUS fakturerar den remitterande kommunala instansen för den virtuella konsultationen inom den specialiserade sjukvården i enlighet med den överenskomna prislistan.

Remiss till Programmet för hälsosam bantning

Programmet för hälsosam bantning är lämpligt för 18–65 (–70) åringar som är motiverade att använda ett webbaserat program. Kriteriet för godkännande är ett BMI på över 25 om den remitterande läkaren ser en hälsorelaterad grund till viktnedgång.

Vänligen fyll i eller kontrollera följande uppgifter i formuläret:
 1. Orsak till remiss (Programmet för hälsosam bantning)
 2. Remitterande enhet
 3. Patientens namn, personnummer och adress
 4. Patientens e-postadress (OBS! En korrekt antecknad e-postadress är viktig för att man ska kunna öppna en digital vårdväg för patienten.)
 5. Patientens mobiltelefonnummer
 6. Patientens längd, vikt och BMI Sairaudet
 7. Sjukdomar
 8. Medicinering
 9. Om ditt modersmål inte är finska, skriv ner en bedömning av dina kunskaper i finska. Patienten måste ha goda kunskaper i finska.
 10. En plan för uppföljning av patienten: Den remitterande instansen övervakar patientens viktnedgång ELLER Den remitterande instansen kan inte övervaka patientens viktnedgång + motivering.
 11. Anteckna att patientens motivation för den virtuella coachningen har frågats och att patienten har de tekniska förutsättningarna som krävs för distansvård (dator eller surfplatta med internetuppkoppling, bankkoder eller mobilcertifikat för inloggning).
 12. Returadress för den slutliga sammanfattningen.
 13. Telefonnumret till den remitterande enheten

Elektronisk remiss:

meddelandekod: ENDOCRI

namn: Endokrinologi och endokrinkirurgi, remisscentrumspecialitet: 10E

Skicka en pappersremiss:

HUS Asvia avdelningssekreterartjänster Fiskehamnen 5:e vån. PB 783 00029 HUS

Remiss i Apotti:

Remiss HUS REM ENDOKRI, 10e. I början av remissen ska det stå ”Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset”

För frågor om remisser, vänligen kontakta: painonhallintatalo@terveyskyla.fi

För frågor om remisser, vänligen kontakta: painonhallintatalo@terveyskyla.

 • Kostnaden för det ett år långa programmet är 676 euro för kommunen, som faktureras i två rater.
Bedömning av VLCD-dietens lämplighet

Den remitterande läkaren bedömer patientens lämplighet för VLCD med avseende på hälsotillståndet och medicineringen I programmet som inkluderar VLCD är BMI-gränsen över 30.

Den remitterande läkaren bör registrera eventuella förändringar i medicineringen under dieten. Se här för en sammanfattning av förändringar i medicineringen när VLCD-dieten påbörjas:

Patienten bör kunna rådgöra med den remitterande läkaren om VLCD-dietens lämplighet och om den vidare uppföljningen.

I början av programmet diskuterar distanscoachen med patienten när dieten ska påbörjas och kommer överens om tidpunkten. För att distanscoachen ska kunna hänvisa VLCD till patienten, måste patienten förbinda sig till den virtuella handledningen, permanenta livsstilsförändringar och att regelbundet framskrida i övningarna.

Vänligen fyll i eller kontrollera följande uppgifter i formuläret:
 1. Orsak till remiss (Programmet för hälsosam bantning med VLCD)
 2. Remitterande enhet
 3. Patientens namn, personnummer och adress
 4. Patientens e-postadress (OBS! En korrekt antecknad e-postadress är viktig för att man ska kunna öppna en digital vårdväg för patienten.)
 5. Patientens mobiltelefonnummer
 6. Patientens längd, vikt och BMI
 7. Sjukdomar
 8. Medicinering
 9. Om ditt modersmål inte är finska, skriv ner en bedömning av dina kunskaper i finska. Patienten måste ha goda kunskaper i finska.
 10. En plan för uppföljning av patienten: Den remitterande instansen övervakar patientens viktnedgång ELLER Den remitterande instansen kan inte övervaka patientens viktnedgång + motivering.
 11. Anteckna att patientens motivation för den virtuella coachningen har frågats och att patienten har de tekniska förutsättningar som krävs för distansvård (dator eller surfplatta med internetuppkoppling, bankkoder eller mobilcertifikat för inloggning).
 12. Returadress för den slutliga sammanfattningen
 13. Telefonnumret till den remitterande enheten
Elektronisk remiss:

meddelandekod: ENDOCRI

namn: Endokrinologi och endokrinkirurgi, remisscentrumspecialitet: 10E

Skicka en pappersremiss: HUS Asvia osastonsihteeripalvelutKalasatama 5.krsPL783 00029 HUS

Remiss i Apotti:

Remiss HUS REM ENDOKRI, 10e. I början av remissen ska det stå ”Programmet för hälsosam bantning med VLCD”

Utbildningen kostar kommunen 900 euro, som faktureras i två omgångar.

Remishänvisning

Remissen hänvisas till HUCS Gastrocentrums remisscentral. När patientens remiss har godkänts länkas patienten till coachningprogrammet och kopplas till en egen coach. Patienten får sedan ett e-postmeddelande med instruktioner om hur hen ska registrera sig och logga in i tjänsten.

Mer information om Programmet för hälsosam bantning

Det rekommenderas att patienten går igenom det sex veckor långa egenvårdsprogrammet ”Viktkontrollstigen” innan programmet börjar".

Uppdaterad  20.2.2023

Kyllä