Artikkeli

Forskning inom Hälsovikthuset

Man forskar aktivt i Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset.

Effektiviteten av Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset undersöks för alla patienter som gett sitt samtycke till forskningen. Det pågår forskning om hur man kan förutsäga en framgångsrik viktkontroll, hur kostnadseffektiv behandlingen är och vem som har störst nytta av Programmet för hälsosam bantning.

Därtill undersöks också:

  • den psykologiska flexibiliteten
  • matbeteendet
  • kroppsuppfattningen
  • bantningshistorian
  • livskvaliteten
  • sömnen och motionen

Personer som deltar i Programmet för hälsosam bantning kan göra en värdefull insats genom att delta i undersökningen när de har påbörjat sin vårdväg.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä