Artikkeli

Coacherna inom programmet för hälsosam bantning

Coachningsvägarna i Hälsoviktshuset är avsedda att vara verktyg för patientens självständiga arbete. En coach inom Programmet för hälsosam bantning är en coach som ställer frågor, stöder och uppmuntrar.

Coacherna inom Programmet för hälsosam bantning spelar en viktig roll i Hälsoviktshuset program. Distanscoachen uppmuntrar klienten att ta ansvar, att göra övningarna regelbundet och att tillämpa dem i vardagen. Kommunikationen är skriftlig, med undantag för det första telefonsamtalet.

Enligt undersökningar om interventioner på webben har coachens egen motivation och entusiasm stor betydelse för klientens engagemang i livsstilsförändringsprogrammet.

Fetmabehandlingen i Hälsoviktshuset är ett multidisciplinärt samarbete

Coacherna inom Programmet för hälsosam bantning är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har vidareutbildats till uppgiften och är insatta i behandlingen av fetma.

Teamet har kompetens inom bland annat:

  • näringsterapi
  • fysioterapian
  • hälso- och sjukvård
  • träningsfysiologi
  • hälsovetenskaper
  • sjukvård
  • psykologi och
  • det medicinska området

Coachning på webben

Coachen inom Programmet för hälsosam bantning respekterar sina klienters tankar, attityder, personlighet, individualitet, värderingar, mål och livshelheter.

Patienten är den bästa experten på sitt eget liv.

Vårdpersonalen är en expert i sin egen substans. Hen är dock inte expert på hur patienten kan tillämpa den information och de anvisningar hen får i sin egen vardag. Patienten känner själv bäst till sin livserfarenhet, de komplexa utmaningarna som är förknippade med livsstadiet och vardagen i sin helhet.

Direkta och exakta anvisningar bör därför undvikas. Livsstilscoachen måste snarare ställa frågor och diskutera möjligheterna i vardagen. Även när patienten får anvisningar är det värt att fråga: ”vad tycker du om dessa?”, ”hur skulle de passa dig?” och ”hur skulle du tillämpa dem i din vardag?".

Att stödja förmåga och kapacitet är en viktig del av coachningen. Om en patient tror att hen inte längre kan påverka sin viktökning, till exempel efter misslyckade försök att gå ner i vikt, är det svårt för honom eller henne att fatta små vardagliga beslut. Coachen bör då betona tålamodet och att gå fram med små steg.

Är du professionell inom fetmabehandling och intresserad av att bli coach inom hälsosam bantning? Kontakta oss: painonhallintatalo@terveyskyla.fi.

Uppdaterad  24.2.2023

Kyllä