Vecka 6. Flexibla vanor

Grattis, du har strax färdats sex veckor på Viktkontrollstigen. Det är dags att göra en summering och ställa upp mål för fortsättningen.

Bantning och ständiga avmagringskurer av olika slag är inte hälsosamma. Det bästa för hälsan är att hitta sådana hälsovanor som passar en själv och som stöder långsiktig viktkontroll.

Levnadsvanor som får dig att känna dig frisk och på gott humör kan du följa långsiktigt och behöver inte anstränga dig så mycket för dem.

Vi hoppas att du på Viktkontrollstigen kommit på sätt som känns viktiga och gått in för vanor som upprätthåller ditt välbefinnande. Njut alltså av hälsosamma val i vardagen och uppskatta de stunder när du unnar dig något gott.

Den kanske viktigaste hälsofärdigheten är att du identifierar dina egna hälsovanor, försöker dig på nya sätt och gör en bedömning av hur de fungerar i vardagen som helhet.

Övning 1: Recept för ett lyckat resultat

Reservera 30 minuter tid för att göra denna övning. Skriv dina svar t.ex. på ett A4-ark så får du ett recept för ett lyckat resultat som du kan spara.

 1. Låt dina tankar kretsa kring vardagens små saker, val och handlingar. Vad märker du att du lyckats med? Vilken tanke, känsla eller handling har hjälp dig mest på din väg mot viktkontroll?
 2. Vilken färdighet eller förmåga i dig har gjort det möjligt eller hjälpt dig att lyckas i att träna enklare levnadsvanor? Även om du känner att du misslyckats med en del mål ska du här medvetet tänka på det du lyckats med.
 3. Vad utgjorde vändpunkten eller den kritiska punkten för ditt lyckande? Vad var det som avgjorde matchen?
 4. Hur skulle du nästa gång försäkra dig om att dina tankar, känslor och handlingar hjälper dig att lyckas på nytt?
 5. Identifiera nu de känslor som väckts av ditt positiva tänkande och låt dem påverka dig. Njut av att du lyckats! Skriv ner dina tankar och känslor här så att du kommer ihåg dem också nästa gång.

Övning 2: Mina starka sidor

Vi är alla unika individer. Vi vet att vi lyckas med vissa saker bättre än med andra. Vi tycker om att pyssla med något särskilt och kan helt gå upp i något som intresserar.

Men hur ofta fäster vi uppmärksamhet på allt det vi kan, som löper och som vi är bra på. Dessa våra egna styrkor och personlighetsdrag finns det skäl att utnyttja när vi provar på nya levnadsvanor och försöker lära oss dem.

Reservera 5–10 minuter för att fundera på följande saker.

 1. Ta ett A4-ark och skriv ditt namn mitt på.
 2. Fundera på din starka sidor med hjälp av frågorna nedan. Skriv ner dina starka sidor på pappret runt ditt namn.
 3. Vilken egenskap uppskattar du mest hos dig själv?
 4. Vad kan du lita på hos dig själv?
 5. Vilka drag hos dig har varit särskilt framträdande hos dig i livets bästa stunder?
 6. Vilka drag håller på att stärkas hos dig?
 7. Vilken förmåga framträder särskilt hos dig i besvärliga situationer?
 8. Vilka styrkor skulle du kunna utnyttja i din viktkontroll?

Övning 3: Granska målen

Bedöm var du just nu befinner dig på viktkontrollstigen.

Ställ upp ett mål för nästa månad.

Nu kan du fundera på vilka konkreta hälsogärningar du kan utföra dagligen och varje vecka:

 1. Fundera nu på hurdana mål du vill ställa upp för följande månad.
 2. Ge målet ett namn som beskriver det önskade slutresultatet och utöver siffror även känslan eller upplevelsen du förväntar dig när du nått målet.
 3. Skriv ner denna önskan i din kalender eller kanske på en lapp på kylskåpsdörren. Du ska kunna se den varje dag. Vilka konkreta handlingar vill du nu satsa på? Vad koncentrerar du dig på? Vad gör du mer än förut? Vad gör du mindre än förut?
 4. Vilka tankar och handlingar får dig dagligen att veta att du är på väg mot målet?

TILL SLUT

På Viktkontrollstigen har vi velat leda dig på en färd av reflektion och bedömning som fortsätter i någon form under hela livet. Livssituationerna och de yttre omständigheterna förändras. Att kunna upprätthålla och uppdatera dina egna hälsovanor är därför en viktig färdighet under färden.

Vi hoppas att du fortsätter träningen. Att få rutin i långsiktiga och hållbara hälsovanor tar ofta flera månader, ibland till och med år.

Vill du även i fortsättningen ta del av Hälsoviktportens coaching, få instruerande respons om övningarna och personligt stöd av

Hälsobantningscoachen? Be om att få en remiss till Hälsobantningscoaching av din behandlande läkare.


Föregående sidaNästa sida

 Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä