Vecka 6: Övning: Recept för ett lyckat resultat

Reservera 30 minuter tid för att genomföra denna övning. Skriv till exempel ner dina svar på ett A4-papper, så får du ett recept på framgång.

  1. Tänk på små vardagliga saker, val och handlingar. Vad märker du att du har lyckats med? Vilken tanke, känsla eller handling har hjälpt dig mest att uppnå dina vanor i viktkontroll?
  2. Vilken färdighet eller förmåga hos dig har hjälpt dig att lyckas när du har övat på lättare levnadsvanor? Även om du känner att du har misslyckats med vissa av dina mål, tänk i det här skedet på saker som du lyckats med.
  3. Vad var vändpunkten eller den kritiska punkten för framgången? Vad var det som var avgörande?
  4. Hur skulle du se till att dina tankar, känslor och handlingar nästa gång hjälper dig att lyckas igen?
  5. Identifiera nu de känslor som framgångstänkandet väcker och låt dem påverka. Lev ögonblicket av framgång! Skriv ner dina känslor och stämningar så att du kommer ihåg dem också nästa gång.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023