Vecka 6. Övning: Mina styrkor

Det lönar sig att utnyttja sina egna styrkor för att lära sig nya levnadsvanor.

Var och en av oss är en unik individ. Vi inser att vissa saker är lättare för oss än för andra. Vi tycker särskilt om vissa aktiviteter och kan bli uppslukade av något intressant.

Men hur ofta uppmärksammar vi vad vi kan göra, vad som fungerar och vad vi är bra på? Dessa styrkor och personlighetsdrag bör också användas för att prova på och lära sig nya levnadsvanor.

Reservera 5–10 minuter för följande funderingar.

  1. Ta ett A4-ark och skriv ditt namn i mitten.
  2. Använd följande frågor för att fundera på dina styrkor. Skriv dina styrkor på pappret runt ditt namn.
  3. Vilken egenskap uppskattar du mest hos dig själv?
  4. Vad kan du lita på om dig själv?
  5. Vilka är de egenskaper som har varit utmärkande för dig, särskilt i de bästa stunderna i ditt liv?
  6. Vilka egenskaper blir starkare hos dig?
  7. Vilken förmåga kommer fram hos dig själv, särskilt i svåra situationer?
  8. Vilka styrkor skulle du kunna använda mer av på din stig för viktkontroll?

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023