Vecka 6. Övning: Granska målen

I den sista övningen funderar man över framtida mål och hur de kan uppnås.

I den här övningen sätter du upp ett mål för nästa månad. Planera också vilka konkreta handlingar för välbefinnandet du kan vidta varje dag och vecka.

  1. Tänk på vilka mål du vill sätta upp för nästa månad.
  2. Namnge målet så att det inte bara berättar det önskade resultatet och siffrorna, utan även känslan eller upplevelsen du förväntar dig att få när du når målet.
  3. Skriv in ditt mål i kalendern eller till exempel på en lapp på kylskåpsdörren. På en plats där du kan se den dagligen. Vilka konkreta handlingar vill du satsa på nu? Vad fokuserar du på? Vad gör du mer än tidigare? Vad gör du mindre av?
  4. Genom vilka tankar eller handlingar vet du varje dag att du rör dig mot ditt mål?

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023