Vecka 5. Övning: Ventilera brådskan

Den här övningen är till nytta om du känner att stressiga upplevelser eller brådskan stör din viktkontroll.

Vardagen är full av saker att göra, önskemål för tidsanvändning och ganska ofta också brådska. Det finns 24 timmar i dygnet, men vi har alla en egen tidsuppfattning.

När man strukturerar sina egna tankar och handlingar kan tanken på att ha tillräckligt med tid och att dela upp den, bli mer begriplig.

Du kan hitta ett nytt sätt att förhålla dig till brådskan genom att utforska brådskans innebörd och förekomst, de föreställningar som är förknippade med den och dina egna möjligheter att påverka den.

  • Tänk på vad ordet ”brådska" betyder för dig.
  • Vad är bra med brådska? Hurudana olägenheter medför brådskan?
  • Hur känns brådskan i kroppen, tankarna och känslorna?
  • Av vad uppkommer brådska?
  • Hur kan du påverka känslan av brådska?
  • Vad kommer du att försöka göra nästa vecka för att undvika brådskan?

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; bantning; stress; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023