Vecka 4: Möjligheter och utmaningar med viktkontroll

Att öva viktkontroll är förbundet med många hinder och utmaningar. Då måste du bearbeta eller anpassa dina vanor.

Du behöver alltså inte genast ge upp om en ny vana inte genast känns bra. Om en vana du prövar på inte fungerar kan du med en nyfiken attityd hitta en bättre och lämpligare vana.

När du övar in hälsosamma levnadsvanor behöver du tålamod. Även om det skulle visa sig att de nya vanorna får dig på gott humör och att de fungerar i vardagen tar det flera månader innan de blir rutin.

Man kan träna positiv självvärdering och identifiering av sina starka sidor:

Övning 1: Positiv feedback till sig själv

En viktig färdighet för välbefinnandet är att uppdatera sin självkännedom.

Nya situationer och händelser ger dig tillfälle att lära dig av dina erfarenheter och strukturera dem på ett nytt sätt.

En sund självkänsla innebär självrespekt och en positiv, men ändå en sanningsenlig, uppfattning om ens styrkor. Många tycker att de har stärkts även efter en svår upplevelse eller livsperiod. Efter en svår situation kan du tänka efter vad det var som fick dig att gå vidare, vad nytt den innehöll och vilka styrkor du själv uppvisade.

Undersökningar har visat att när man tar fasta på någonting positivt till exempel en gång om dagen ökar de positiva känslorna efter några månaders regelbunden övning.

Brukar du tala tyst med dig själv i dina tankar? Uppmuntrar du och berömmer du dig eller är dina tankar om dig anklagande eller starkt fördömande?

Är du medveten om vad du lyckas med och vad som fungerar i det här livsskedet, i vår eller den här månaden? Tänker du lika mycket eller oftare på det du lyckats med än det du misslyckats med?

Försök göra den här övningen under de följande två veckorna:

  • Ge dig själv regelbundet positiv feedback någon gång under dagens lopp. När du stiger upp på morgonen kan du uppmuntra dig själv eller när du kommer hem kan du tänka på vad som gått bra eller vad du lyckats med, även småsaker.

Övning 2: Stöd från andra

Andra människor och människorelationer är det allra viktigaste med tanke på välbefinnandet.

Snabb viktnedgång eller viktuppgång kan påverka inställningen hos de människor som finns omkring dig, eller åtminstone kan det kännas så.

Därför är det viktigt att diskutera med de närmaste vilka viktiga saker i ditt liv viktkontrollen har att göra med och varför det är viktigt för dig. Har ditt hälsomål någonting att göra med era gemensamma mål?

Du kan be andra sporra dig och berätta på vilket sätt man bäst kan stöda dig. Kom ihåg att andra inte kan veta vad du tänker om du inte berättar det för dem.

Reservera den här veckan tid för en lugn pratstund med en närstående eller vän.

  1. Berätta för honom eller henne att du vill tala om en för dig viktig sak som gäller välbefinnandet.
  2. Be honom eller henne lyssna 5 minuter. Berätta varför du vill gå ner i vikt och vad det betyder när man ser till de viktigaste sakerna i ditt liv.
  3. Fråga vad han eller hon tänker om det. Nu är det din tur att lyssna.
  4. Berätta på vilket sätt du önskar få stöd. På vilka olika sätt kan han eller hon hjälpa dig bäst?
  5. Prata tillsammans om vad ni ska göra tillsammans när målet är uppnått. Ni kan planera hur ni ska fira framgången.
  6. Tacka den du talat med för att han eller hon lyssnat. Kom överens om när ni nästa gång ska träffas för att prata på motsvarande sätt.

Övning 3: Vänlighet

Att gå ner i vikt kan kräva mycket energi och rikta intresset mot den egna kroppen och de psykiska processerna. Därför är det emellanåt bra att rikta intresset mot andra människor och få impulser till nya tankar.

Många saker får helt andra dimensioner när man ser på dem ur en annan synvinkel.

Genom att träna vänlighet ökar ditt eget välbefinnande.

Pröva att göra följande vänlighetsövning under de två följande veckorna:

  1. Tänk på och pröva små vänliga handlingar som du kan utföra i vardagen. Handlingarna kräver inte nödvändigtvis några stora ansträngningar av dig. Tänk på sådana små ord, gester eller gärningar som ibland kan kännas till och med självklara men som kan betyda mycket för medmänniskorna. Prova på och hitta lämpliga sätt att göra dina närmaste glada.
  2. Skriv i slutet av veckan i ditt anteckningshäfte alla dina vänliga handlingar under den gångna veckan.
  3. Fundera i slutet av varje vecka på vilka känslor och tankar vänlighetsövningen väckt hos dig.

Visste du att en vänlig handling om dagen får dig att må bättre?Föregående sidaNästa sida

 


Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä