Vecka 4: Övning: Stöd från andra

Andra människor och sociala relationer är de viktigaste sakerna för välbefinnandet.

​​En snabb viktnedgång eller viktuppgång kan påverka attityden hos människorna i din omgivning, eller åtminstone kan det kännas så. Därför är det viktigt att du diskuterar med dina närstående vilka viktiga saker i livet som som du kopplar ihop viktkontrollen med och varför den är viktig för dig. Är ditt mål för välbefinnande på något sätt kopplat till era gemensamma mål?

Du kan be om uppmuntran från andra och berätta för dem hur de bäst kan stödja dig. Observera att andra inte kan veta vad du tänker om du inte berättar det för dem.

Den här veckan ska du reservera tid för en tyst pratstund med en närstående eller en vän.

  1. Säg att du vill prata om en fråga gällande välbefinnandet som är viktig för dig.
  2. Be din närstående eller vän att lyssna i 5 minuter. Berätta varför du vill gå ner i vikt och vilken betydelse det har för de viktigaste sakerna i ditt liv.
  3. Fråga vad hen tycker om saken. Nu ska du lyssna på din nästående.
  4. Berätta för din närstående hurudant stöd du skulle vilja få. På vilket sätt kan hen bäst hjälpa dig?
  5. Diskutera om vad ni ska göra tillsammans när målet är uppnått. Ni kan planera hur ni ska fira framgången.
  6. Tacka din närstående för att hen lyssnar. Kom överens om när ni ska ha en likadan pratstund nästa gång.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023