Vecka 4. Övning: Ge dig själv positiv återkoppling

Att uppdatera sin självkännedom är en viktig färdighet för välbefinnandet. Nya situationer och händelser ger dig möjlighet att lära dig och strukturera dina egna upplevelser på ett nytt sätt.

En sund självkänsla handlar om självrespekt och en positiv, men ändå sanningsenlig uppfattning om sina egna styrkor. Många människor känner sig stärkta även efter svåra upplevelser och livsskeden. Efter svåra situationer kan du fundera på vad som hjälpte dig att gå vidare, vilka nya saker som framkom i dem och vilka styrkor som de svåra tiderna tog fram hos dig.

Undersökningar visar att om man uppmärksammar positiva saker, till exempel en gång om dagen, ger det mer positiva känslor efter några månaders regelbunden träning.

På vilket sätt pratar du tyst med dig själv i dina tankar? Uppmuntrar och berömmer du dig själv, eller är dina tankar om dig själv klandrande eller hårt dömande?

Kan du identifiera vad som lyckas och vad som fungerar i det här livsskedet, den här våren eller den här månaden?

Tänker du lika mycket eller lika ofta på framgångar som på misslyckanden?

Testa det i praktiken

Testa den här övningen under de kommande två veckorna:

Ge dig själv positiv respons regelbundet någon gång under dagen. Uppmuntra till exempel dig själv när du går upp på morgonen, eller när du kommer hem, tänk på vad som har gått bra under dagen eller vilken liten sak som har lyckats.


viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023