Vecka 3. Mål som passar in i vardagen

Det är viktigt för välbefinnandet att sätta upp mål som är passar in i vardagen. Många vanor blir möjliga först när de passar in i vardagen.

Mot ett mål som inspirerar dig själv

Utgångspunkten för att planerna ska fungera är att du tar hand om de saker i livet som är värdefulla och tar dig tid för dem. Ditt välbefinnande är grunden som påverkar balansen i ditt liv och andra värdefulla saker. Väl planerat är halvt gjort – även när det gäller hälsovanor.

Vad gör jag för förändringen varje dag med små vardagliga handlingar?

Att öva på viktkontroll lyckas på lång sikt när du sätter upp ett inspirerande helhetsmål och realistiska delmål. Helhetsmålet bör benämnas så att det beskriver måltillståndet, till exempel ”Pigg känsla i juni". Att beskriva målet väcker positiva tankar och känslor och förflyttar dig redan till stämningen av att nå målet.

Sätt upp konkreta delmål

Att framskrida mot ett mål kräver ofta tålamod och val. Du bör dela upp helhetsmålet i så konkreta delmål och handlingar som möjligt.

Det konkreta hjälper till att bibehålla motivationen även när vardagliga motgångar utmanar viktkontrollen. Även om du inte ser resultat varje vecka vet du att du har vidtagit åtgärder för att nå helhetsmålet. Med taktiken med en enda förändring är viktminskningen långsam men inom ett år syns resultaten redan.

Testa övningarna på de följande sidorna.


viktminskning; hälsoviktshuset; mentala förmågor; hälsa; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; livsstil; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023