Vecka 3. Övning: Vardagsrytmen

Hälsovanorna hjälper dig att klara av vardagen och stärker dina resurser på lång sikt.

Varje dag gör du hundratals små val om till exempel tidsanvändningen, arbetet, fritiden, ätandet, motionen och sovandet.

När du överväger och förbereder dig inför livsstilsförändringar är det bra att uppfatta vardagens helhet och hur olika saker påverkar varandra. För att lyckas med en enskild hälsovana kan du behöva fundera över din dag och planera möjligheterna att lyckas.

Utvärdera och fundera på dina vardagsrytmer

Ta fram papper och penna. Tänk på din vardag under den senaste månaden och bedöm hur påståendena stämmer in på din vardag. Använd skalan inte alls/ibland/mycket ofta vid utvärderingen.

 1. jag kontrollerar min kalender varje vecka
 2. jag planerar nästa dags verksamhet dagen innan
 3. jag kontrollerar dagens program på morgonen
 4. på kvällarna går jag igenom dagens händelser
 5. jag prioriterar uppgifter
 6. jag gör en sak i taget
 7. jag är bra på att fokusera på en sak i taget
 8. jag är beredd på överraskningar
 9. jag har ett effektivt sätt att göra val
 10. jag har precis lagom med överlopps tid
 11. jag har inte för bråttom
 12. jag har tid att göra allt jag vill göra
 13. jag har tid att göra allt jag borde göra
 14. arbetet/studierna tar upp all min tid
 15. min fritid är inte schemalagd
 16. jag kan välja hur jag använder min fritid
 17. för mycket stress är inte en del av min vardag
 18. jag är inte ofta trött
 19. jag tar pauser från arbetet med 1–2 timmars mellanrum
 20. jag slappnar av regelbundet.

Att fundera på:

Vad märkte du när du utvärderade din dagliga rytm?

Hur skulle du ytterligare kunna utforska hur vardagsrytmen påverkar dina levnadsvanor?

Vad kan du göra mer?

Vad borde du göra mindre?


viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023