Vecka 3. Övning: Taktiken med en enda förändring

Att göra livsstilsförändringar kan kännas besvärligt och svårt om förändringarna är stora och påverkar alla livets delområden samtidigt.

Att tänka på och förbereda sig inför förändringar hjälper till att klargöra de utmaningar och möjligheter som hör samman med viktkontrollen. När du förbereder förändringar kan du experimentera och göra val. Vilka vanor tycker du är viktiga att behålla?

Fundera på om en fullständig livsstilsförändring skulle passa dig eller om du föredrar taktiken med en enda förändring. Vi människor är alla olika. För vissa passar en total livsstilsförändring och det är lätt att hålla fast vid beslut. För de flesta människor fungerar dock en måttlig och gradvis framskridande viktminskning, eftersom det är lättare att upprätthålla noggrant genomtänkta och beprövade förändringar som en permanent livsstil.

Fundera på vilka konkreta handlingar du kan göra för ditt välbefinnande varje dag och vecka.

  1. Vilka mål vill du sätta upp för nästa månad? Namnge målet så att det inte bara återspeglar det önskade slutresultatet och siffrorna, utan även känslan eller upplevelsen du förväntar dig att få när du når målet. Skriv in ditt mål i kalendern eller till exempel på en lapp på kylskåpsdörren. På ett ställe där du kan se den dagligen.
  2. Vilka konkreta handlingar vill du satsa på nu? Vad fokuserar du på? Vad gör du mer än tidigare? Vad gör du mindre av?
  3. Genom vilka tankar eller handlingar vet du varje dag att du rör dig mot ditt mål?

viktminskning; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; vikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023