Vecka 2: Faktorer som påverkar vikten

Det är bra att fundera på hur man kan anpassa hälsovanor efter sitt eget liv och vilket behovet av ändrade levnadsvanor är med tanke på livet som helhet.

Långsiktiga hälsovanor är sammankopplade med hur var och en uppfattar ett gott liv.

I de här övningarna ska du fundera på hurdant liv du vill leva och på vad som är viktigt i livet. Hur kan du utnyttja de saker du upplever som värdefulla i dina vardagsstunder? Genom att svara på frågorna får dina tankar samlade.

Övning 1: Värdefulla handlingar

Livet är en balansgång mellan det vad vi måste göra och det vi skulle vilja göra.

I den här övningen ska du tänka en stund på ditt livs innehåll. Syns det som du håller för viktigt i ditt liv i din tidsanvändning och dina hälsovanor när det gäller sådant du själv kan påverka? Handlar du efter dina värderingar och gör du dina val utifrån dem?

Ta fram penna och papper.

 
 

Titta på videon och gör därefter följande reflektioner:

  1. Fundera en stund på hur du använder din tid i ditt liv just nu. Gör du det som du upplever som viktigast och värdefullast? Anteckna.
  2. Tänk nu på en helt vanlig vecka i ditt liv – till exempel nästa vecka. Rita en cirkel på pappret och dela upp den i sektorer som beskriver din tidsanvändning.
  3. Vad tar din mesta tid? Hur mycket upptar exempelvis arbetet, familjen, vännerna eller hobbyerna av ditt liv just nu?
  4. Hur står de i förhållande till varandra? Lyckas du göra önskade val när det gäller tidsanvändning?
  5. Hurdana val som stöder dina önskade levnadsvanor tänker du göra nästa vecka?

Övning 2: Dryftande av föreställningar

Med tanke på viktkontrollen är det nyttigt att analysera sin självkänsla och jaguppfattning. De kan ha en effekt på viktkontrollen och hur den lyckas.

Jaguppfattningarna är ofta baserade tidigare erfarenheter, men ens psyke kan förstora upplevelserna och upprepa de negativa omdömena om en själv. Negativa uppfattningar om en själv kan ha långt gående följder, för då räknar man med att misslyckas och gör ingenting för ens försöka sig på förändring.

Med tanke på det egna välbefinnandet är det mer konstruktivt att se på tankar som endast tankar och på känslor som endast känslor. Man kan dryfta dem och ifrågasätta deras sanningsenlighet.

Om en tanke inte leder till välbefinnande kan man öva att forma den till en bättre fungerande tanke genom att fråga sig själv: "Hjälper den här tanken mig i dag att leva ett liv som ser ut som jag?"

Det är viktigt att se jaget som avskilt från tankar och känslor: "Jag är inte detsamma som mina tankar. Jag är en plats, en scen, där det uppträder olika tankar och känslor. ”

Övning 3: Förändring av tankar

1. Tänk på någon skadlig tanke du har om dig själv, till exempel:

"Jag är misslyckad, dålig, dum, lat ...".

Vilken uppfattning ger tanken om dig?

Släpp ifrån dig uppfattningen eller tanken genom att konstatera att det bara är en tanke.

2.Pröva samma föreställning genom att säga för dig själv: "Jag har en tanke om att jag är ..."

Till exempel: "Jag har en tanke om att jag är fet och misslyckad." Du är du och du har en tanke. Hur känns det nu? Släpp ifrån dig uppfattningen eller tanken.

3. Säg nu tyst för dig själv: "Jag märker att jag tänker att jag är ...".

Iaktta om du märker att du är den som märker detta.

4. Märkte du några förändringar i ditt sätt att förhålla sig till din föreställning?

Det kan hända att du måste göra övningen några gånger.

Vad hade du för känslor när du "märkte att dy tänkte att du är x"? Är du fortfarande helt övertygad om att den föreställning du haft i sinnet är helt sann?

5. Fortsätt att identifiera och dryfta dina tankar i vardagen.

Fundera på hur du kan påverka vad du tänker om din hälsa och ditt välbefinnande genom att förändra ditt sätt att tänka.


Föregående sidaNästa sida

 Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä