Vecka 2. Faktorer som påverkar vikten

Behovet av livsstilsförändringar och hur man kan tillämpa hälsovanor i sitt liv bör betraktas ur ett holistiskt perspektiv.

Hälsovanor som fungerar långvarigt är kopplade till allas vår egen uppfattning om ett gott liv.

Att göra förändringar för att de är viktiga och meningsfulla för dig hjälper dig att lyckas.

I övningarna på de följande sidorna kommer du att fundera på vilket slags liv du vill leva och vad som är viktigt i ditt liv. Du lär dig också att hantera skadliga tankar och uppfattningar.


hälsoviktshuset; mentala förmågor; hälsa; livsstilsförändring; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023