Vecka 2. Övning: Värdefulla handlingar

Hur påverkar de saker som du anser vara viktiga i livet din tidsplanering och dina hälsovanor? Gör du valen enligt dina värderingar?

Video: Med värderingar avses livets riktning. Det är viktigt att ha en uppfattning om riktningen eftersom den påverkar valen vi gör.
Livet är en balansakt mellan det vi måste göra och det vi skulle vilja gör

I den här övningen ska du fundera över innehållet i ditt nuvarande liv. Ta fram papper och penna.

Titta på videon och fundera sedan på följande saker:

  1. Fundera en stund på hur du använder tiden i ditt nuvarande liv. Gör du de saker som du tycker är viktiga och värdefulla? Skriv ner.
  2. Tänk nu på din vanliga vecka – låt oss säga den kommande veckan. Rita en cirkel på papper och gör klyftor som representerar din tidsanvändning.
  3. Vilka saker tar upp största delen av din tid? Hur representeras till exempel arbete, familj, vänner eller hobbyer i ditt nuvarande liv?
  4. Hur förhåller sig dessa saker till varandra? Lyckas du göra de val du vill göra när det gäller din tidsanvändning?
  5. Vilka val som stöder din livsstil kommer du att göra nästa vecka?

viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; värden; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023