Vecka 2. Övning: Att fundera igenom sina uppfattningar och föreställningar

När det gäller viktkontroll är det bra att betrakta sin självkänsla och självuppfattning. De kan påverka viktkontrollen och hur den lyckas.

Självuppfattningen är ofta baserad på tidigare erfarenheter, men sinnet kan förstora erfarenheterna och upprepa de negativa uppfattningar som man har om sig själv. Negativa uppfattningar har långtgående konsekvenser eftersom de leder till att man räknar med att misslyckas eller att man inte ens försöker göra förändringar.

En mer konstruktiv syn på välbefinnandet är att tankar bara är tankar och känslor bara känslor. De kan vägas och deras sanningsenlighet kan ifrågasättas.

Det är nyttigt att se jaget skilt från tankarna och känslorna:

Jag är inte ett med mina tankar. Jag är en plats, en scen, där olika tankar och känslor äger rum.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; livsstilsförändring; egenvård; självbild; övervikt; självkänsla; självkännedom; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023