Vecka 2. Övning: Att förändra sina tankar

Du kan lära dig att ändra ditt eget tänkande så att det i allt högre grad stöder förändringen.

 1. Tänk till exempel på någon skadlig uppfattning som du har om dig själv:
  1. ”Jag är misslyckad, jag är dålig, jag är dum, jag är lat...”
  2. Hurudan sinnesbild skapar tanken om dig? Släpp sinnesbilden och konstatera att den bara är en tanke.
 2. Formulera nu samma uppfattning på följande sätt: ”Jag tänker att jag är...”
  1. Exempelvis: ”Jag tänker att jag är fet och misslyckad." Du är du och du har en tanke. Hur känns det? Släpp tanken igen.
 3. Säg nu tyst för dig själv: ”Jag märker att jag tänker att jag är...”
  1. Ser du att det är du som märker detta?
 4. Har du märkt några förändringar i ditt sätt att förhålla dig till dina uppfattningar? Du kan behöva göra den här övningen några gånger.
  1. Vilka känslor hade du när du märkte att du tänkte att du var x? Är du fortfarande helt övertygad om att den uppfattning som ditt sinne säger dig är sann?
 5. Fortsätt att identifiera dina tankar och väga dem i vardagen.
  1. Tänk på hur du kan påverka ditt välbefinnande genom att ändra ditt sätt att tänka.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; bantning; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023