Vecka 1. Bedömning av nuläget

Du kan lära dig nya saker om viktkontroll genom att du regelbundet gör lägesrapporter om din livssituation och utvärderar dina tankar, känslor och handlingar

Din motivation att göra livsstilsförändringar stärks när du vet:

  • vad du vill
  • varför du vill det
  • vilka vardagliga handlingar du behöver göra för att leva ett fullödigt liv.

På de följande sidorna hittar du övningar som hjälper dig att fundera på dina önskemål gällande livsstilsförändringen. Reflektion hjälper dig att inse fakta och sätta upp mål.


viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023