Vecka 1. Övning: Mitt livs rörelse

Syftet med följande reflektionsövning är att stärka din motivation att öka motionen i vardagen.

  1. Tänk på de viktigaste sakerna i ditt liv och på sakerna som du värdesätter.
  2. Hur påverkar din ork och din konditionsnivå de saker som är viktiga för dig?
  3. Vilken typ av energi, ork och hurudana resurser vill du upprätthålla under de närmaste åren?
  4. Varför vill du skapa mer rörelse i ditt liv? Vilka fördelar skulle en bättre kondition ha för ditt liv som helhet?
  5. Namnge din motionsmotivation eller konditionshöjningskampanj, till exempel ”Den energiska mammans steg" eller "Energi från rörelse".
  6. Hur ökar du på motionen under pågående vecka? Lova dig själv minsta möjliga ökning av motion som det känns bra att utföra.

Att öka motionen i vardagen, minska den fysiska passiviteten och att tillämpa regelbundna, hälsofrämjande motionsvanor hör till viktkontrollen.


viktminskning; hälsoviktshuset; fetma; motivation; bantning; välbefinnande; motion; livsstilsförändring; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023