Välkommen till viktkontrollstigen

Viktkontrollstigen är en sexveckorsresa som stöder ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser.

Viktkontrollstigen är en sexveckorsresa som stöder ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser. Stigen är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Vänligen notera att du inte kan spara dina egna uppgifter och att personalen inte följer upp dina framsteg på stigen.

Starta genom att trycka på knappen "Nästa sida" som finns nere till höger.

Egenvårdsprogram för viktkontroll

Som alternativ kan du också testa egenvårdsprogrammet i åtta veckor.

Det går att svara på frågorna i egenvårdsprogrammet skriftligen och svaren sparas i programmet. Egenvårdsprogrammet innehåller också fler övningar och extra material som stöd för viktkontrollen. I egenvårdsprogrammet följer personalen inte upp dina framsteg.

Bekanta dig med programmet: Egenvårdsprogram för viktkontroll

Logga in i programmet: Min vårdväg

bantning; hälsa; viktminskning; livsstilsförändring; mentala förmågor; viktkontroll; välbefinnande; hälsoviktshuset

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023