Välkommen till viktkontrollstigen

Viktkontrollstigen är en sexveckorsresa som stöder ditt allmänna välbefinnande och dina psykiska resurser.

Under resan kommer du att lära dig:

  • att hantera tankar och känslomässiga upplevelser som försvårar viktkontrollen
  • att utöva handlingar som främjar de saker som du bryr dig om
  • att värdesätta dig själv.

I bantningsguiderna fokuserar man ofta på kost- och motionsanvisningar. Vi vill framför allt stödja välbefinnandet som helhet och de psykiska resurserna.

Viktkontrollstigen fungerar som ett smakprov på Programmet för hälsosam bantning. Programmet för hälsosam bantning består av övningar som är uppdelade under 12 månader, som registreras på en personlig sida och för vilka du får vägledande respons. Dessutom omfattar Programmet för hälsosam bantning regelbundet stöd av en distanscoach.


viktminskning; hälsoviktshuset; mentala förmågor; hälsa; livsstilsförändring; bantning; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023