Regelbunden vägning

Regelbunden vägning och mätning av midjemåttet är verktyg för viktkontroll som kan visa mot vilket håll förändringen är på väg.

Varför är det bra med regelbunden vägning?

Personer som väger sig regelbundet uppnår bättre resultat i viktnedgången än de som undviker vågen. Regelbunden viktkontroll hjälper att se mot vilket håll vikten utvecklas. När man gör det till en rutin att ställa sig på vågen är det lättare att se neutralt på siffran på vågen och identifiera de faktorer som ligger bakom viktförändringarna.

Siffran på vågen kan också framkalla svåra känslor

Det är inte alltid du gillar siffran som vågen visar, vilket kan ge upphov till besvärliga känslor. Ibland sker det ingen förändring i vikten, så som man hade väntat sig. Då är det värt att komma ihåg att vikten inte återspeglar alla positiva förändringar i din hälsa. Förändringarna i kostens kvalitet, motionsmängden eller till exempel de mentala förändringarna, stöder välbefinnandet och påverkar hälsan, även om de inte omedelbart ändrar siffran på vågen.

En hälsosam och hållbar takt för viktnedgång är måttlig. En måttlig viktnedgång bör inte heller synas i alltför frekventa kontroller på vågen. Vikten minskar aldrig helt entydigt, utan det kan förekomma små naturliga variationer i vikten beroende bland annat på mängden vätska i kroppen.

Om det känns olustigt att stiga på vågen är det bäst att inte göra det. Att väga sig är då inte bra för den allmänna hälsan. Det är bra att lösgöra sig från ett alltför viktbetonat tankesätt, särskilt om det är skadligt för ditt välbefinnande.

Hur ska man mäta sin vikt?

Om det är en självklarhet för dig att väga dig, kan du fundera på om du har nytta av att väga dig dagligen eller ställer du dig på vågen en gång i veckan.

  • Om du vill väga dig varje vecka väljer du en veckodag och markerar den i din kalender vid behov.
  • Om du vill väga dig varje vecka väljer du en veckodag och markerar den i din kalender vid behov.
  • Det är bra att ha vågen på samma plats, eftersom det ibland kan ändra på siffrorna om du flyttar den.
  • Ett bra sätt är att väga dig på morgonen omedelbart efter att du har gått på toaletten, innan du äter eller dricker.

hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; midjemått; egenvård; övervikt; vikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023