Så påverkas kroppen av stress

Stress kan inte elimineras helt och hållet från livet och det bör den inte heller. Det är dock bra att känna igen stressymtomen så att du kan reagera på långvarig stress.

Långvarig stress gör viktkontrollen svårare

Nästan alla positiva eller negativa saker kan upplevas som stressande. Stress är alltid relativt. Ingen sak i sig är en stressfaktor, utan stressen beror på individens erfarenheter.

I bästa fall kan kortvarig stress vara en positiv resurs som förbättrar koncentrations- och prestationsförmågan samt ökar energin och entusiasmen. Stressen förblir på en god nivå om det finns tillräckliga resurser för att hantera och anpassa sig till stressen.

När stressen blir långvarig påverkar stresshormonerna även viktkontrollen. Vid långvarig stress kan det vara svårt att lugna ner sig och somna, sömnkvaliteten och återhämtningen försämras, och när du vaknar på natten kan stressiga tankar ta över ditt sinne. Stresshormonet kortisol ökar i viss mån ansamlingen av överflödigt fett, särskilt runt midjan. Detta är ytterligare en anledning till att stresshantering och avslappning under brådska är färdigheter som är värda att lära sig.

Stressreglering är en viktig färdighet för välbefinnandet.

Haitarin otsikkotaso2
Vad är stress?

Med stress avses situationer där så många utmaningar och krav riktas mot en person att de resurser som finns till hens förfogande inte räcker till. Stress orsakas av bland annat ständig brådska, relationsproblem, utmaningar på jobbet eller arbetslöshet och plötsliga förändringar i livet.

Stress i sig är en psykisk upplevelse, men många av dess effekter är fysiska. En stressad persons kropp är ständigt i ett larmtillstånd.

Fysiska symtom på stress

Fysiska symtom på stress kan till exempel vara

 • huvudvärk
 • svindel
 • hjärtklappning
 • illamående
 • magbesvär
 • återkommande förkylningar.
Psykiska symtom på stress

De mest typiska psykiska symptomen är följande

 • irritation
 • rastlöshet
 • ångest
 • minnesproblem
 • sömnstörningar.

När man bedömer stress är personens egen syn på situationen avgörande.

Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä