Notera risken för sömnapné

Dålig sömn och ihållande trötthet under dagen kan orsakas av andningsuppehåll i sömnen, vilket kan tyda på sömnapné.

Symtom på sömnapné är bland annat:

  • snarkning
  • andningsuppehåll
  • vaknar ständigt och ökad urinering på natten
  • muntorrhet på natten
  • nattlig svettning
  • morgonhuvudvärk
  • en tendens att somna/slumra under dagen
  • minnesstörningar
  • koncentrationssvårigheter och nedstämdhet.

Diskutera gärna om din eventuella trötthet med din läkare. Läkaren bedömer sedan om det behövs blodprov.


bantning; hälsa; viktminskning; sömnapné; sömn; viktkontroll; välbefinnande; hälsoviktshuset

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023