6. Mentala förmågor

För att lyckas med en livsstilsförändring är det viktigt att man känner igen sambanden mellan sina tankar, känslor och handlingar.


Varje person har sitt eget typiska sätt att reagera i olika situationer. Reaktionerna på händelser i omgivningen, uppfattningarna, känslorna och tankarna skapas inom dig själv, men lägger du märke till dessa reaktions- eller tankesätt eller agerar du automatiskt?

Innan du kan ändra dina funktionssätt måste du först ändra ditt tänkande och identifiera de känslor och uppfattningar som är förknippade med dem.

Det är viktigt att man känner igen och bekantar sig med sina egna mentala funktionssätt, särskilt när man inte vill agera på ett sätt som försvagar ens välbefinnande.

På följande sidor kan du öva dig i flexibelt ätande och medvetet ätande.

viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; bantning; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023