6.1 Mentala förmågor: Flexibel inställning

Visste du att de som har antagit flexibla matvanor lyckas med en långvarig viktkontroll?

Det är naturligt för människan att föredra söt och fet mat. Genom att planera och förutse kan man dock påverka styrkan i begären.

Det är bra att känna igen hur vi reagerar när vi ställs inför frestelser och sedan öva på ett nytt förhållningssätt till dessa situationer.

Det lönar sig inte att säga: ”Jag äter aldrig sötsaker”, utan till exempel ”Jag äter sötsaker en gång i veckan". Ju mer strikt du nekar dig själv att äta någon maträtt eller något livsmedel, desto större är sannolikheten att du utvecklar ett starkare begär till det. Genom att inte införa absoluta förbud utan istället fokusera på att äta regelbundet och mångsidigt, kan begären börja minska. Att äta hälsosamt behöver inte vara en noggrann prestation eller perfekta måltider.

Framtida utmaningar bör mötas med acceptans. Det kommer att bli tufft ibland och det är dåsom du kommer att få öva på dina hälsovanor. En nyfiken inställning till vardagen och till sökandet efter möjligheter gör det lättare att anpassa hälsovanorna till situationen.


hälsoviktshuset; hälsa; motivation; välbefinnande; egenvård; ätande; förändring; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023