5. Vid matbordet

Matvanor påverkas av många olika faktorer. Vilka vanor eller tankemönster känner du igen när det gäller måltider? Är du överraskad eller är du medveten om vad som styr dina val?

Nästan alla tankar, uppfattningar och förväntningar som vi har, har sitt ursprung i vårt samspel med andra människor. Vanor från barndomshemmet kan fortfarande påverka våra uppfattningar och tankar. De vanor som man i ungdomen har antagit och som hör samman med att bli självständig, kan även återspeglas i näringsvalen i vuxen ålder.

Min mamma sa alltid att man måste äta upp allt som finns på tallriken. Jag vet att jag nu, som vuxen, inte alltid borde göra det ändå. Men en känsla av skuld infinner sig när jag på lite generad sätter överbliven mat i soporna. Min inre röst säger då att jag hellre väljer hälsan än skuldkänslorna.

På följande sidor tittar vi på hur olika situationer och faktorer påverkar ätandet och hur man kan lära sig att njuta av nya smaker.

viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; bantning; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023