5.1 Vid matbordet: Njut av social samvaro

Sociala roller och interaktioner i matsituationer kan påverka matmängden och kvaliteten på den mat som äts

Vem vi äter med och i vilken situation kan påverka vårt ätande på ett eller annat sätt. Vi vet till exempel att vi ofta äter mer vid långa kvällsbjudningar och middagar. Däremot äter man ofta en mindre mängd mat vid lunchmöten.

De vanor du lär dig som barn kan påverka dina tankar och val även som vuxen.

Ofta är vi inte ens medvetna om hur dessa faktorer påverkar vårt ätande. Att observera dina egna val kan hjälpa dig att bli medveten om huruvida dina matval verkligen är dina egna eller om de kan påverkas av din omgivning.

Fundera:

Hur har matmiljön, matsituationerna och sällskapet påverkat dina matval eller den mängd mat du äter?

Hur skulle du kunna påverka de situationer eller faktorer som påverkar dina matval?


hälsoviktshuset; förändring; hälsa; motivation; välbefinnande; motion; ätande; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  17.2.2023