4.3 Små steg: Må bra av att röra på dig

Är motionen ett nödvändigt ont eller en prestation för dig? Kunde motion ändå handla om att göra viktiga saker eller till exempel om att utforska miljön?

  • ​Gå ut och ta en lugn promenad i din närmiljö så länge det känns bra. Om det är svårt för dig att promenera kan du sitta på en bänk eller på balkongen och föreställa dig att du promenerar samtidigt som du observerar din omgivning.
  • Se dig omkring. Vart riktar du din uppmärksamhet? Vilka detaljer lägger du märke till?
  • Lyssna. Hurudana levnadsljud hör du? Vilken typ av ljudlandskap vill du ha: rör du dig helst i parker, i skogen eller med på gymmet med bakgrundsmusik som ger rytm?
  • Känn dofter och känn efter. Kan du identifiera dofter av olika årstider, väderleksförhållanden eller växter?
  • Lyssna på dig själv. Hur känns det i benen, hur känns det att andas?
  • Hurudana känslor har du? Vad är du intresserad av? Vad kan du vara nöjd med?

hälsoviktshuset; förändring; hälsa; förändring; motivation; motion; välbefinnande; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023