4.1 Små steg: Stå emot lockelserna i affären

Det är bra att i förväg fundera på hur du kan förebygga svår hunger eller kraften av begär.

Nästa gång du går till affären kan du prova dessa tips:

1. Gör en inköpslista i förväg

Du kan fråga dig själv: Vilka typ av inköp och val bör jag göra för att handla på det sätt som är viktigt för mig?

2. Gå lugnt i butiken

Gå lugnt och i en någorlunda långsam takt.

Notera vilka ljud du hör.

Observera det utrymme du befinner dig i. Hur är hyllorna ordnade, vilka annonser ser du, vad annat kan du observera?

Du kan fråga dig själv tyst: Vad ser jag? Vad hör jag? Vad observerar jag?

3. Stanna! Notera dina tankar och känslor

När du är i butiken kan du nämna saker som du lägger märke till och säga dem för dig själv: Där finns en annons, där finns en godishylla osv.

Du kan stanna vid en hylla eller disk och notera de tankar och känslor som uppstår i den situationen.

Du kan nämna dina känslor: Jag märker att jag har en känsla av att...

Låt känslorna som du iakttar vara och gör ingenting åt dem.

4. Överväg

När du väljer produkter ska du noga överväga vad du köper och inte handla enligt impulsiva begär.Påminn dig själv om vilka val som är i linje med vad du tycker är viktigt för dig.

hälsoviktshuset; förändring; hälsa; motivation; välbefinnande; egenvård; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023