3. Motivation

Vad är det som motiverar dig att fortsätta även när du står inför utmaningar i framskridandet?

 

Med motivation avses de skäl och anledningar som leder till handling. När du väl hittar den inre motivationen och meningen med målet kan du långvarigt hålla fast vid livsstilsförändringarna.

Inre motivation är självmotiverande och då behövs ingen extern belöning. Då man gör något som känns viktigt känns det inte alltid som en ansträngning, eftersom du vet att du gör rätt sak och det känns bra. Du vet att du är på rätt väg, ett steg närmare ditt mål.

Vad består den inre motivationen av? Läs mer om inre motivation i avsnittet Mentala färdigheter.

viktminskning; hälsoviktshuset; mentala förmågor; hälsa; motivation; bantning; välbefinnande; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023