2.2 Övningar i självkännedom: Fundera igenom dina uppfattningar och föreställningar

Under hela ditt liv har du upplevt en mängd olika händelser som har påverkat hur du ser på dig själv. Vissa händelser har du kunnat påverka, andra inte.

Du kan ha blivit kallad för något utan att den som sagt orden har menat något ont. Någon kanske har nämnt till exempel: ”Vad du är rund." Från en sådan mening kan du i ditt sinne dra slutsatser såsom att ”Jag är fet och sämre än de andra."

Självuppfattningen kan påverkas av att man jämför sig med andra människor, till exempel tanken på att man är fetare än någon annan. Du kan bära med dig sådana uppfattningar, som har uppkommit av en slump: den tysta, den feta, den som misslyckas i relationer, den lättsamma typen, den ordningsamma personen osv.

Det är egentligen inte relevant om en självuppfattning stämmer eller inte. Det viktiga är hur denna uppfattning påverkar vad vi gör.

Tänk nu på en uppfattning som du har om dig själv.

  1. Säg först till dig själv genom att använda dig av den uppfattningen: ”Jag har en tanke om att jag är..."
    • Exempelvis: ”Jag har en tanke om att jag har misslyckats."
  2. Observera nu dig själv. Lägg märke till att du inte är dina tankar. Tankar är bara inre tal. Släpp tanken eller sinnesbilden.
  3. Säg sedan till dig själv: ”Jag märker att jag tänker att jag har...". Observera om du är den enda som märker detta.

Har du märkt några förändringar i ditt sätt att förhålla dig till dina uppfattningar?

Vilka känslor hade du när du märkte att du tänkte att du var x? Är du fortfarande helt övertygad om att den uppfattningen som ditt sinne säger dig är sann?

Gör om övningen några dagar i rad.


hälsoviktshuset; förändring; livsstilsförändring; egenvård; självbild; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023