2. Öva på att tänka igenom förändringen: Från värdering till handling

Reservera 20 minuter och ta en värderingspromenad.

Promenera lugnt, till exempel endast runt kvarteret. Tänk samtidigt på vad som är värdefullt och viktigt i ditt liv.

1. Vilka är stödpelarna i ditt liv, det vill säga de viktigaste sakerna

  • I vilket livsskede befinner du dig just nu?
  • Vad vill du uppnå eller vad är du beredd att anstränga dig för?
  • Hur förhåller sig dina resurser till dessa frågor?

2. Tänk på människor som är viktiga för dig:

  • Hur påverkar ditt eget välbefinnande eller din ork andra människor?
  • Vad vill du värna om?

Tänk sedan på följande:

  • Påverkar de viktigaste sakerna i ditt liv dina vardagliga val?
  • Om så är fallet, hur?

Om det krävs ansträngningar och uppoffringar för att gå ner i vikt kommer vardagen inte att fungera på lång sikt. I stället är det lättare att värna om vanor som främjar gott humör, hälsa och välbefinnande, även tillsammans med dina medmänniskor.


viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; bantning; välbefinnande; värden; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  10.2.2023