Varför ska jag motionera?

Motion ökar välbefinnandet på ett övergripande sätt. Utöver den fysiska konditionen förbättrar den det psykiska välbefinnandet och skapar goda möjligheter till social interaktion.

Rörelse är bra för dig

Motion har en rad positiva effekter på både den fysiska och mentala hälsan. Varje liten motionsstund har en positiv inverkan på kroppen! Regelbunden motion förbättrar funktionsförmågan och hälsan samt förebygger och behandlar många sjukdomar. Många motionsgrenar har en samtidig effekt på både konditionen och hälsan.

När det gäller viktkontroll är all rörelse bra.

Motionens inverkan på kroppen och sinnet

Motion

 • ökar ämnesomsättningen
 • ökar energiförbrukningen
 • hjälper till att känna igen hunger och ger en rytm åt ätandet
 • hjälper dig att förbättra din uppfattning om vad din kropp klarar av
 • hjälper till att anpassa sig till de förändringar i kroppsstorleken som uppstår vid en viktnedgång.

Med regelbunden motion

 • ökar aktiviteten i muskelvävnaden och muskelstyrkan kan förbättras
 • kan förhöjda blodfettnivåer och fastevärden för blodsocker bli lägre
 • kan ett onormalt glukosbelastningsprov normaliseras
 • kan ett högt blodtryck sjunka
 • kan humöret bli bättre
 • kan kvaliteten på den djupa sömnen förbättras.

Motion som en del av vardagen

Den totala motionsmängden har stor betydelse för viktkontrollen. Fetma begränsar ofta den dagliga rörelsen eftersom det kan kännas obekvämt eller till och med smärtsamt att röra på sig med en stor kropp. Mindre vardagsmotion försämrar i sin tur den fysiska konditionen och minskar orken.

Det enklaste sättet att öka den totala motionsmängden är ofta genom vardagsmotion. Man behöver alltså inte alltid åka iväg för att motionera, utan det kan redan hjälpa att man är mer aktiv i vardagen. Ett sätt att få in mera motion i vardagen är att minska sittandet och göra sysslor stående. Små rörelser som att lyfta armarna, svänga med benen och röra sig i stående ställning kan förbruka upp till 2 000 kilokalorier per vecka. En person som rör på sig aktivt kan förbruka upp till 500 kilokalorier mer energi per dag än en stillavarande person.

viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; bantning; välbefinnande; motion; viktkontroll

Ei

Uppdaterad  8.2.2023