Motivation till motion och att börja motionera

Många olika faktorer, såsom värderingarna, livssituationen och resurserna, påverkar uppkomsten och stärkandet av motivationen till att börja motionera.

Värderingar och en meningsfull vardag som utgångspunkt

Motivationen till motion uppkommer individuellt och därför finns det inga allmängiltiga anvisningar för att hitta motivationen. För motivationen är det viktigt att du upplever motionen som meningsfull och att den stöder dina värderingar. Då är det lättare att hitta resurser och entusiasm för att motionera. Information och uppmuntran från omvärlden kan räcka ett tag, men på längre sikt är det viktigt att hitta en meningsfull anledning till att motionera. Du kan fundera på följande frågor:

  • Hur skulle ökad motion eller fysisk aktivitet bidra till ett meningsfullt liv och en meningsfull vardag för dig?
  • Vad skulle vara annorlunda i ditt liv om din kondition förbättrades?
Haitarin otsikkotaso2
Livssituation och resurser

Livssituationen och dess variationer spelar en stor roll för motivationen att motionera. Motivationen kan också variera i olika skeden av livet.

Svåra livsomständigheter, motgångar och stress i vardagen kan ibland minska de resurser som finns tillgängliga för motionen. Livssituationens betydelse ska inte underskattas, men att upprätthålla aktiva levnadsvanor äver i en belastande livssituation kan förbättra välbefinnandet. Motionen kan vara olika i olika livssituationer. Det är lättare att hitta lösningar som fungerar för dig om du ärligt betraktar din livssituation, väger dina resurser noggrant och sätter upp realistiska mål.

Du kan fundera över följande saker

  • Vilka saker tar mest tid i din vardag? Vilka saker är nödvändiga?
  • Hur mår du? Vilka resurser har du för tillfället?
  • En hurudan motionsdos skulle vara realistisk i förhållande till den tid och de resurser du har till förfogande?
Glädje och flexibilitet

Glädjen i motionen och ett flexibelt förhållningssätt till motion kommer på lång sikt att upprätthålla motivationen att motionera. Glädjen i motionen kommer från meningsfulla motionsupplevelser som ger dig en känsla av framgång. Framgången stärker självbilden som motionär och stöder därmed motivationen att motionera.

Med flexibilitet avses förmågan att anpassa den aktiva livsstilen till förändrade livssituationer och egna resurser. När vardagen är belastande är det hälsosamt att lätta på motionsrutinerna. När vardagen har lugnat ner sig kan du återgå till ditt vanliga motionssätt. Flexibilitet i motionen innebär också att motionen inte tar bort andra viktiga saker i ditt liv, såsom att upprätthålla sociala relationer och andra hobbies. Du kan fundera över följande saker

  • Vilken typ av motion skulle ge dig glädje och nöje?
  • Vad skulle flexibel motion innebära i ditt liv?
viktminskning; hälsoviktshuset; hälsa; bantning; välbefinnande; motion; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023