Räcker resurserna till?

En realistisk bedömning av dina egna resurser och din egen tid stöder en framgångsrik viktkontroll.

Resurserna i vardagen

Rätt tidpunkt är avgörande för att en livsstilsförändring ska lyckas. Det är lättare att hitta ett lämpligt schema för viktnedgång och ett realistiskt mål för dig själv när du identifierar:

  • dina egna mentala resurser
  • ditt eget allmänna välbefinnande
  • din livssituation.

Det är bra att i förväg undersöka vilka faktorer som förbättrar och försämrar din egen ork och att relatera dina mål till de tillgängliga resurserna. När du sätter upp ett mål är det bra att ställa frågan: ”Kan jag uppnå detta mål med de resurser som jag har nu?" Om det kräver mer resurser än du har, siktar du förmodligen för högt.

Livsstilsförändringar sker bäst gradvis. Det är bra att börja med en liten förändring. Tänk på den minsta saken du kan göra för att främja ditt välbefinnande och uppnå ditt mål. Det är värt att prova den nya metoden i minst en månad innan du vet om den fungerar.

Då och då är det bra att stanna upp och reflektera över den egna orken och de egna resurserna. Testa övningen på nästa sida.


Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä