Medveten närvaro, mindfulness

Medveten närvaro (mindfullness) är till nytta vid viktkontroll. Ju mer medveten du är om dina känslotillstånd, desto bättre kan du agera enligt dina egna önskemål i olika matsituationer.

På videon förklarar forskaren Päivi Lappalainen, hur man lär sig medveten närvaro som främjar viktkontrollen.

Medveten närvaro som stöd för en livsstilsförändring

Med hjälp av medveten närvaro kan man känna igen sin självbild, sina tankar och känslor. Du kan öva medveten närvaro nästan överallt, till exempel när du äter, handlar, diskar, tar en promenad eller pratar med familjemedlemmar. I praktiken innebär detta att du lugnt fokuserar på vad du gör för tillfället genom att observera situationen och identifiera de tankar och känslor som uppkommer.

Övningarna i medveten närvaro ökar självmedvetenheten och kontrollen över tankens inriktning. Tankar och känslor kan inte elimineras eller kontrolleras, så det är nödvändigt att träna på att acceptera dem.

Acceptans är en attitydförändring till dina egna känslor och tankar. Tankar är tankar, och det är möjligt att ändra på dem. Acceptans kan handla om att kunna ta distans från känslan av begär eller att experimentera med effekten av olika tankar i situationer som föregår ätandet.

Mer medvetenhet till måltiderna

Många människors vardag består av måltider som man slukar snabbt. Ofta stannar man inte upp för att njuta av måltiderna och ätandet. Medvetet ätande kan lära dig att äta enligt hunger- och mättnadskänslorna. Medvetet ätande innebär att man fokuserar på att äta utan att döma eller förbjuda. Medvetet ätande innebär att man äter med alla sinnen: fokuserar på matens smak, doft, utseende och konsistens, en tugga i taget. Man gör inget annat under ätandet. Man äter tills man känner sig mätt men inte proppmätt.

Medvetet ätande hjälper vid viktkontrollen. Det ökar mättnadskänslan och kan få maten att smaka bättre. Medvetet ätande är flexibelt och tillåtande. När du tillåter dig själv att äta det du ämnade äta, är det troligare att du blir mätt och belåten med en mindre matmängd. När man tillåter all mat ökar matglädjen. Njutning är en del av ett normalt ätande.

I Programmet för hälsosam bantning ingår varje vecka övningar i mentala färdigheter. Du kan läsa mer om att öva på medveten närvaro i avsnittet Motivationsvågen.

I Psykportens egenvårdsprogram TYYNI finns information om accepterande, medveten närvaro och hur övningar i medvetenhet kan stödja det psykiska välbefinnandet.

Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä