Känsloätande

Känsloätande är när du försöker reglera dina känslor genom att äta, inte äta eller äta olika maträtter.

Känslor i samband med matsituationer

Känsloätande kan leda till en ond cirkel. Att äta verkar förbättra humöret och ge tröst, men känslan av välbehag är kortvarig och kan följas av känslor av underlägsenhet och självförakt. Småningom börjar ätandet ge upphov till skam, skuldkänslor och besvikelse.

När ätandet lägger de svåra känslorna åt sidan för en liten stund, uppkommer en upplevelse av framgång. Sådana upprepade upplevelser förstärker inlärningen. Gradvis blir känsloätandet ett automatiskt sätt att reagera på olika känslor och situationer. Då slås alltid känsloätandet automatiskt på när svåra känslor uppstår, utan att man tänker på det.

Haitarin otsikkotaso2
En ond cirkel av viktpendling

Känsloätande orsakas ofta av svårigheter att bemöta eller känna igen sina egna känslor. Det kan vara lättare att undertrycka svåra känslor genom att äta än att hantera dem på annat sätt. I verkligheten försvinner inte de obehagliga känslorna genom att man äter, men man kan lära sig att hantera dem på andra sätt.

När känsloätandet fortsätter under en längre tid börjar vikten gå upp. De negativa känslorna som är förknippade med övervikten kan ytterligare öka känsloätandet och den onda cirkeln är sluten. Att banta med en alltför strikt och oflexibel kost kan öka aptiten ytterligare. Du kanske vill ta tillbaka de förbjudna godbitarna med ränta. Kontinuerlig bantning kan alltså leda till att känsloätandet ökar.

Matskuld gör det svårt att reglera ätandet

Om du äter för lite ökar matskulden. Vid matskuld skriker kroppen efter mat. När kroppen äntligen får mat kan det leda till att man överdrivet försöker återställa situationen och hetsäter maten. Hetsätning och frosseri åtföljs ofta av att man återupptar disciplinen och en ny bantningskur. Upprepad bantning och den efterföljande hetsätningen förvirrar kroppens signaler om hunger och mättnad. Då är det nästan omöjligt att reglera det egna ätandet.

Hjälp för känsloätande

Det första steget till förändring är att man erkänner problemet. Det kan vara svårt att sluta känsloäta, även om man upplever att det är skadligt för en själv. Motstridiga känslor är helt normala. Till att börja med kan det vara bra att fundera på ditt eget förhållande till maten. Hälsosamt ätande är flexibelt och förlåtande. Man kan vid behov vara flexibel i matvalen utan att känna skuldkänslor.

För att bli av med känsloätandet måste man sluta med bantningskurer. I stället bör man äta regelbundet och i tillräckliga mängder. Det är bra att lära sig att sluta tvinga något med våld. Medvetet ätande och övningar i känslomässiga färdigheter och medvetenhet hjälper också till att övervinna känsloätandet.

Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä