Inre motivation

En permanent livsstilsförändring kräver inre motivation. Motivationen varierar naturligtvis i olika skeden av förändringsprocessen.

​​

Varifrån kommer en hållbar motivation?

En långvarig motivation som skapar välbefinnande kommer från saker som man värdesätter. När det gäller värdefulla saker är vi mer villiga att anstränga oss och göra en extra insats.

Med inre motivation avses att förändringen sker av en inre vilja: vi vill göra saker för att vi tycker att de är intressanta eller ger känslor av välbehag.

För att förändringen ska bli permanent krävs just inre motivation. Vår inre motivation är dock varierande: ibland är den stark, ibland måste vi fråga oss själva varför det är värt att fortsätta med förändringen. Som tur är kan man stärka den inre motivationen.

Hur stärker jag motivationen i utmanande situationer?

Den inre motivationen att gå ner i vikt kan stärkas genom att fundera på hur viktig hälsan, viktminskningen eller viktkontrollen är i förhållande till ens liv som helhet och de värderingar man håller högt.

Ibland är det bra att påminna sig själv om vad som är viktigt och vilka saker som är en del av ett bra liv. Att du påminner dig själv om dessa viktiga saker kan hjälpa dig genom en utmanande fas och säkerställa att du är på väg mot rätt håll. När målet är kopplat till dina värderingar är du villig att arbeta för det, även om det inte alltid känns roligt.

Följande frågor kan hjälpa dig att hitta din inre motivation:

  • Varför vill du gå ner i vikt?
  • Vad skulle vara annorlunda om du gick ner i vikt?
  • Hur skulle ditt liv se ut om ett år om du hade lyckats gå ner i vikt?
Det är normalt att motivationen varierar

Motivationen varierar hos oss alla. Ibland känns det som om allt är möjligt, ibland verkar ingenting lyckas. Detta är en normal del av förändringsprocessen.

I en svår fas är det värt att komma ihåg att situationen inte är permanent och lita på att den blir bättre någon gång. När du befinner dig i en lättare fas i förändringen är det viktigt att ta vara på den och inte vara rädd för framtiden. Den viktigaste förutsättningen för en lyckad förändring är att du själv tror att du kan lyckas.

Vad är självförmåga?

Självförmåga innebär att man tror på sin egen förmåga. När en person tror att hen kan klara av en uppgift på ett framgångsrikt sätt är självförmågan hög. En hög självförmåga är förknippad med högre motivation.

Självförmågan stärks bäst genom att man tänker på sina egna tidigare framgångar. Oavsett hur små framgångarna är, så gäller det att lägga märke till dem. Det kan också vara bra att reflektera över sina egna styrkor.

Att sätta upp realistiska mål för sig själv är viktigt för självförmågan. Ju lägre målet är, desto bättre. Varje uppnått mål ger dig mer självförtroende för att nå nästa mål.

Motivationsvågen i Hälsoviktshuset hjälper till att identifiera behoven av förändringar i samband med hälsa, bantning och viktkontroll.


Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä