Övning: Resursvågen

Då och då är det bra att stanna upp och reflektera över den egna orken och de egna resurserna.

Varje person upplever olika saker som en belastning och en resurs. I den här övningen ska du fundera på vilka saker i ditt liv som ger dig styrka och minskar stressen. Och vilka är de saker som förbrukar energin och ökar stressen?

Rita en våg med belastande faktorer och stressfaktorer på ena sidan och resurser och saker som ger dig välbehag på den andra. Ju mer du ritar att vågen lutar åt ett håll, desto mer påverkar saken orken. När du har ritat upp alla dina resurser och belastningar på vågen, ska du kontrollera åt vilket håll vågen lutar.

Är resurserna större än belastningen eller är vågen åtminstone balanserad?

Om de belastade faktorerna väger mer, kan de minskas för att balansera vågen? Om de inte kan minskas, finns det något du kan göra för att öka resurserna?

Observera att även trevliga och positiva saker kan orsaka stress om det finns för mycket att göra, till exempel i förhållande till den tid som står till förfogande.


Uppdaterad  10.2.2023

Kyllä