Huvudprinciperna för en god kost

En hälsosam kost stöder viktkontrollen. En kost som tar hänsyn till personliga preferenser och vanor fungerar ofta bäst.