Lihavuuden hoito Tyksissä

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa toteutetaan aikuisten vaikean tai sairaalloisen lihavuuden hoitoarviot endokrinologian poliklinikalla.

Endokrinologian poliklinikka toimii kantasairaalassa Turussa sekä lähisairaaloissa Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa. Lihavuusleikkaukset tehdään vatsaelinkirurgian ja urologian klinikassa Tyks kantasairaalassa.

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kansainvälisten kriteereiden mukaan seuraavia potilasryhmiä:

  • sairaalloinen lihavuus (painoindeksi BMI yli 40 kg/m²)
  • vaikea lihavuus (BMI 35-40 kg/m²) ja liitännäissairaus
  • merkittävä lihavuus (BMI 30-34,9 kg/m²)
  • potilaalla on hyvästä lääkehoidosta ja painonhallinnan ohjauksesta huolimatta huonossa hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabetes

Hoitoarvioon pääsy vaati lähetteen endokrinologian poliklinikalle ja potilaan tulee lähtökohtaisesti täyttää lihavuuskirurgian leikkauskriteerit.

Moniammatillisessa hoitoprosessissa arvioidaan potilaan soveltuminen leikkaushoitoon. Tyksissä keskitytään ensisijaisesti lihavuuden kirurgiseen hoitoon.

Erikoissairaanhoitoon endokrinologian poliklinikan lääkärin arvioon voidaan kuitenkin ohjata myös potilaat, jotka eivät välttämättä sovellu leikkaushoitoon, mutta joilla on useita tai hankalasti hoidettavia, vaikeaan lihavuuteen liittyviä sairauksia. Ohjattuja, pitkäjänteisiä painonhallintayrityksiä, ensisijaisesti perusterveydenhuollossa, tulee olla takana. Tilanteen mukaan voidaan tarjota esimerkiksi ravitsemusterapeutin palveluja, ohjata Painonhallintataloon tai harkita lihavuuden lääkehoitoa.

Päivitetty  1.12.2020

Kyllä