Lihavuuden hoito KYSissä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aikuisten lihavuudenhoito toteutetaan endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla, lihavuuden hoitokeskuksessa.

Erikoissairaanhoidossa voidaan hoitaa sairaalloista lihavuutta (BMI yli 40 m2) ja vaikeaa lihavuutta (BMI 35-40 kg/m2) silloin, kun siihen liittyy sairauksia, joissa laihtumisesta on hyötyä. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lähete. Erikoissairaanhoidon vastaanotolla tehdään kattava lihavuudenhoitoarvio ja hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Hoitomuodot ovat konservatiivinen ja kirurginen hoito.

Lisätiedot

Lähetekriteerit

Konservatiiviseen hoidon lähetekriteerit:

  • BMI > 40 tai BMI > 35 ja potilaalla on sairaus, jota lihavuus pahentaa (esimerkiksi diabetes, vaikeahoitoinen verenpaineen nousu, vaikea rasva-aineenvaihdunnan häiriö, uniapnea tai merkittäviä nivelvaivoja).
  • Potilas on halukas / motivoitunut hoitoon.
  • Perusterveydenhuollossa toteutettu lihavuuden hoito ei ole tuottanut tulosta. Tarkemmat kriteerit voi tarkastaa kliinisen ravitsemuksen yksikön sivuilta.

Lihavuusleikkauksen lähetekriteerit:

Konservatiivinen lihavuuden hoito

Konservatiivinen lihavuuden hoito toteutetaan pääsääntöisesti ravitsemusterapeutin ohjaamana ryhmäohjauksena. Hoitoaika on keskimäärin 1 vuosi. Hoito voidaan toteuttaa yksilöohjauksena, jos ryhmäohjaukseen osallistuminen ei ole mahdollista. Keskeisiä sisältöjä ohjauksessa ovat syömiskäyttäytymisen pysyvät muutokset. Tarvittaessa lihavuuden hoitoa voidaan tehostaa niin sanotulla erittäin niukkanenergiaisella (ENE)-dieetillä. Potilaan lääketieteellisestä hoidosta vastaa edelleen omalääkäri tai muu lähettävä lääkäri. Mikäli lihavuuteen liittyy erityisiä lääketieteellisiä ongelmia, voidaan lähete ohjata myös kliinisen ravitsemuksen poliklinikan lääkärille.

Lihavuuden kirurginen hoito

Lihavuuden kirurginen hoito on järjestetty yhdessä kirurgian klinikan kanssa siten, että alustava potilasvalinta ja leikattujen potilaiden seuranta leikkausta seuraavan vuoden ajan tapahtuvat endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla lihavuuden hoitokeskuksessa.

Mikäli lihavuusleikkauksen lähetekriteerit toteutuvat, potilas ohjautuu niin sanotulle arviokäynnille, missä lihavuusleikkauksen sopivuuden arvio suoritetaan yhteistyössä lääkärin ja ravitsemusterapeutin kanssa yksilö- ja ryhmävastaanotoilla.

Lähetteet ohjataan osoitteeseen:

Ylilääkäri Leena Moilanen, KYS, lihavuuden hoitokeskus, Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka 3103, PL 100, 70029 KUOPIO.

Sähköiseen lähetteeseen seuraavat tiedot:

vastaanottaja 3103 (endokrinologia ja kliininen ravitsemus) ja erikoisala 10 (sisätaudit)

Päivitetty  16.7.2020

Kyllä