Lihavuuden hoito KYSissä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lihavuudenhoito toteutetaan kliinisen ravitsemuksen yksikössä, lihavuuden hoitokeskuksessa.

​​​​​​​​​​​​Erikoissairaanhoidossa voidaan hoitaa sairaalloista lihavuutta (BMI yli 40 m2) ja vaikeaa lihavuutta (BMI 35-40 kg/m2) silloin, kun siihen liittyy sairauksia, joissa laihtumisesta on hyötyä. 

Hoitoarvio ja suunnitelma

Erikoissairaanhoidon vastaanotolla tehdään kattava lihavuudenhoitoarvio, ja hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Hoitomuodot ovat konservatiivinen ja kirurginen hoito.

Konservatiivinen lihavuuden hoito aikuisilla

Konservatiivinen lihavuuden hoito toteutetaan kliinisen ravitsemuksen yksikössä pääsääntöisesti ravitsemusterapeutin ohjaamana ryhmäohjauksena. Hoitoaika on keskimäärin 1 vuosi. Hoito voidaan toteuttaa yksilöohjauksena, jos ryhmäohjaukseen osallistuminen ei ole mahdollista. Keskeisiä sisältöjä ohjauksessa ovat syömiskäyttäytymisen pysyvät muutokset. Tarvittaessa lihavuuden hoitoa voidaan tehostaa ns erittäin niukkanenergisillä (ENE)-dieetillä. Potilaan lääketieteellisestä hoidosta vastaa edelleen omalääkäri tai muu lähettävä lääkäri. Mikäli lihavuuteen liittyy erityisiä lääketieteellisiä ongelmia, voidaan lähete ohjata myös kliinisen ravitsemuksen yksikön lääkärille.

Lähetekriteerit konservatiiviseen hoitoon:

  • BMI > 40 tai BMI > 35 ja potilaalla on sairaus, jota lihavuus pahentaa (esim. diabetes, vaikeahoitoinen verenpaineen nousu, vaikea rasva-aineenvaihdunnan häiriö, uniapnea tai merkittäviä nivelvaivoja).
  • Potilas on halukas / motivoitunut hoitoon.
  • Perusterveydenhuollossa toteutettu lihavuuden hoito ei ole tuottanut tulosta.

Lihavuuden kirurginen hoito

Lihavuuden kirurginen hoito on järjestetty yhdessä kirurgian klinikan kanssa siten, että alustava potilasvalinta ja leikattujen potilaiden seuranta leikkausta seuraavan vuoden ajan tapahtuvat kliinisen ravitsemuksen yksikössä, lihavuuden hoitokeskuksessa.

Lihavuuskirurgisen hoidon arvio ja lähetekäytäntö

Mikäli lihavuusleikkauksen lähetekriteerit toteutuvat, potilas ohjautuu ns arviokäynnille, missä lihavuusleikkauksen sopivuuden arvio suoritetaan yhteistyössä lääkärin ja ravitsemusterapeutin kanssa yksilö- ja ryhmävastaanotoilla.​​

​Lähete ohjataan osoitteeseen:​

Ylilääkäri Leena Moilanen, KYS, lihavuuden hoitokeskus, kliinisen ravitsemuksen yksikkö, PL 100, 70029 KUOPIO.

Sähköiseen lähetteeseen seuraavat tiedot: 

vastaanottaja 4410 (kliinisen ravitsemuksen yksikkö), erikoisala 10 (sisätaudit)

Lisätietoa​


 

Päivitetty  9.7.2018 16.38