TerveyskyläPRO

TerveyskyläPRO palveluportaali sisältää tietoa, työkaluja ja materiaaleja ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille.

​​​

TerveyskyläPRO Lihavuuden hoidon virtuaalikeskus on tarkoitettu tueksi lihavuuden hoitotyöhön,  jossa kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ympäri Suomen voivat täydentää osaamistaan.

Lihavuuden hoidon ​​virtuaalikeskuk​sen oppaista löytyy tietoa lihavuudesta ja sen hoitovaihtoehdoista. Oppaat tarjoavat tukea muun muassa asiakkaan motivoimiseen ja vuorovaikutustilanteisiin asiakkaan minäpystyvyyden ja psyykkisten voimavarojen vahvistamiseksi. L​​isäksi oppaissa on ravitsemukseen, erittäin niukkaenergiaiseen ruokavalioon ja liikuntaan liittyvää tietoutta ja ohjausmateriaalia. ​

Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät kirjautumaan TerveyskyläPRO palveluun täältä.

​​​​​​​​

Tutustu myös Painonhallintatalon avoimien sivujen Ammattilaisille-osioon. ammattilainen; lihavuuden hoito; terveyskylä; painonhallintatalo; TerveyskyläPROn harjoitteluvirtuaalikeskus; palvelut; lihavuus

Päivitetty  21.2.2020