TerveyskyläPRO

TerveyskyläPRO palveluportaali sisältää tietoa, työkaluja ja materiaaleja ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille.

TerveyskyläPRO Lihavuuden hoidon virtuaalikeskus on tarkoitettu tueksi lihavuuden hoitotyöhön, jossa kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ympäri Suomen voivat täydentää osaamistaan.

Lihavuuden hoidon virtuaalikeskuksen oppaista löytyy tietoa lihavuudesta ja sen hoitovaihtoehdoista. Oppaat tarjoavat tukea muun muassa asiakkaan motivoimiseen ja vuorovaikutustilanteisiin asiakkaan minäpystyvyyden ja psyykkisten voimavarojen vahvistamiseksi. Lisäksi oppaissa on ravitsemukseen, erittäin niukkaenergiaiseen ruokavalioon, lihavuuden lääkehoitoon ja liikuntaan liittyvää tietoutta ja ohjausmateriaalia.

Tutustu myös Painonhallintatalon avoimien sivujen Ammattilaisille-osioon.

lihavuuden hoito; ammattilainen; palvelut; terveyskylä; painonhallintatalo; TerveyskyläPROn harjoitteluvirtuaalikeskus; lihavuus

Kyllä

Päivitetty  16.7.2020